Flyktningtjenesten har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger.  Vi bosetter flyktninger etter kommunestyrets vedtak og i samarbeid med Imdi, Regionkontor Nord.

Flyktningtjenesten veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsborgere.

Øvrig kontaktinformasjon:

Rådgiver: Astrid Nystad
E-post: astrid.nystad(a)saltdal.kommune.no
Mobil: 97 65 82 94

Programrådgiver: May Skoglund
E-post: may.skoglund(a)saltdal.kommune.no
Mobil: 90 13 29 86

Programrådgiver: Olesia Synia
E-post: olesia(a)saltdal.kommune.no
Mobil: 48 00 77 21

Programrådgiver: Herbjørn jenssen
E-post: herbjoern.jenssen(a)saltdal.kommune.no
Mobil: 47 76 80 59

Miljøarbeider: Frank Wenberg
Mobil: 47 76 83 14 

Miljøvaktmester: Amir Saric
Mobil 47 76 83 14