Flyktningtjenesten har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger.  Vi bosetter flyktninger etter kommunestyrets vedtak og i samarbeid med Imdi, Regionkontor Nord.

Flyktningtjenesten veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsborgere.

Øvrig kontaktinformasjon:

Rådgiver: Astrid Nystad - tlf.: 75 68 20 43
E-post: astrid.nystad(a)saltdal.kommune.no

Mobil: 97 65 82 94

Programrådgiver: Kjetil Sørbotn -tlf.: 75 68 20 41
E-post: kjetil.soerbotn@saltdal.kommune.no

Mobil: 97 67 38 03