Fysioterapitjenesten kan bidra med

Undersøkelser, funksjonsvurderinger, motoriske vurderinger
Behandling/trening
Gruppetrening
Veiledning, opplæring, undervisning

Fysioterapeuter arbeider med kropp, bevegelse og funksjon.
Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygging, funksjon og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

 

Saltdal fysioterapi v/Helsesenteret

Her har alle fysioterapeutene kontor og et godt utrustet treningslokale

Gruppetrening i basseng

Fysioterapeutene har flere treningsgrupper i basseng både på Rognan og på Røkland.

Fysioterapi på institusjon og omsorgsboliger

Fysioterapeut har faste tider både ved Saltdal sykehjem og rehabiliteringsavdelingen på Fløyveien 20.
Omsorgsboliger dekkes etter behov.