Formålet med tjenesten

- Hjemmesykepleie
- Kreftsykepleie
- Praktisk bistand
- Personlig assistent (PBA)
- Omsorgslønn
- Trygghetsalarm
- Støttekontakt
- Lindrende pleie
- Hverdagsrehabilitering
- Heimly, bofellesskap for eldre (kort- og langtidsleie)
- Omsorgsboliger
- Matombringing

Hva forventer vi av deg?

- Bruker gir uttrykk for sine behov/ønsker
- Respekt for at vi ikke hjelper på områder der bruker kan klare seg selv
- Samarbeid om tilpassing av nødvendig hjelpemiddel i hjemmet
- Nødvendig utstyr i hjemmet
- Pårørende følger til offentlige kontor, tannlege, frisør o.l
- Bruker gir beskjed når hun/han reiser bort
- Bruker gir beskjed når utstyr/hjelpemidler ikke lenger benyttes