Hørsels- og synskontakten kan bidra med:

  • Å utrede behov for tekniske hjelpenidler og hjelpe til med å søke på dem.
  • Å gi opplæring i bruken av hjelpemidlene du har fått.
  • Oppfølging og vurdering om hjelpemidlene fungerer for deg.
  • Å vurdere om hjelpemidlene bør sendes til reparasjon eller byttes.