Hva er demenssykdom?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer, som oftest opptrer i høy alder.
Forekomsten øker fra 65-75 år, men kan også ramme yngre mennesker.

Tidlige tegn på demenssykdom:
- Hukommelsestap som påvirkerarbeidsevnen.
- Problemer med å utføre vanlige oppgaver
- Språkproblemer.
- Desorientering i forhold til tid og sted.
- Svekket dømmekraft
- Problemer med abstrakt tenking.
- Feilplassering av gjenstander.
- Forandring av humør og adferd.
- Tap av initiativ.

 

Det vi kan bidra med:

- Bistå med lege i utredning av en demenssykdom.
- Tilpasning av hjelpemidler v/ergoterapeut.
- Veiledning og undervisning.
-  Informasjon.
- Støtte.
- Hjemmebesøk.

Pårørendeskolen:

Et  interkommunalt  samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal. Skolen går over 6 kvelder. 
Pårørende får delta  i samtalegrupper med andre  pårørende og fagpersonell.

Dagtilbud:

Et tilbud til hjemmeboende personer med demens,
Knaggen Vensmoen,
Solstua  Furuveien 29, Rognan.
Søknadskjema