Junkerdal nasjonalpark dekker et stort uberørt fjellområde som likevel bærer preg av stor menneskelig aktivitet. I Sulitjelma var det gruvedrift mellom 1891 og 1991, og de rene fjellområdene var viktige utfartsområder for slitne gruvearbeidere. Det var ingen tilfeldighet at det var så stor gruveindusti i “Sulis”, fjellene var rike på mineraler som kobberkis og svovelkis. De er også svært kalkrike og i Junkerdal nasjonalpark finner du en særlig artsrik fjellflora. Ved siden av nasjonalparken ligger Junkerdalsura naturreservat, et navn som klinger godt i enhver botanikers ører. De kalkrike fjellene gir ikke bare opphav til sjeldne fjellplanter men også et rikt dyreliv. Vatnene i nasjonalparken har fisk av meget god kvalitet. Fjellene har alltid vært viktig for samisk reindrift og både norske og svenske samebyer har rein som beiter i nasjonalparken.

 

Rikt planteliv:
Junkerdal nasjonalpark er for de fleste kjent for sitt rike planteliv. Fjellene som i dag utgjør nasjonalparken og Junkerdalsura naturreservat har siden 1800-tallet vært godt kjent av botanikere. Området blir av mange regnet som en av Norges rikeste plantelokaliteter. Allerede så tidlig som i 1928 ble disse fjellene fredet som Junkerdalen - Balvatn plantefredningsområde. Rikdommen skyldes ikke bare de kalkrike fjellene, men også at mange arter har sin nordlige eller sørlige utbredelsesgrense i disse områder. 

 

 

Junkerdal ligger en times kjøretur fra Bodø i kommunene Saltdal og Fauske. Nasjonalparken grenser mot Sverige i øst.
Fakta:
- 682 km
- Vernet i 2004
- Rik fjellflora
- Spennende kulturhistorie
- Tamreindrift i hele nasjonalparken

 

Kilde: Norges Nasjonalparker - Junkerdal Nasjonalpark