Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Administrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvalting. Kommunedirektøren leder den strategiske ledelsen. Denne består av avdelingsdirektør for Helse og omsorg, avdelingsdirektør for Oppvekst og kultur,  økonomisjef, HR-sjef og organisasjonsrådgiver/formannskapssekretær. Strategisk ledelse påser at den kommunale organisasjonen driftes i tråd med politiske mål og vedtak.