Stein Ole Rørvik
Mobil: 489 59 731
E-post: stein.ole.rorvik@saltdal.kommune.no
Postadresse:  Kirkegata 23, 8250 Rognan
Besøksadresse:  Rådhuset,  2. etasje

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Administrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvalting. Kommunedirektør leder den strategisk ledelsen og består av avdelingsdirektører for Helse og omsorg og Oppvekst og kultur, samt økonomisjef, HR-sjef og organisasjonsrådgiver/formannskapssekretær. Strategisk ledelse påser at den kommunale organisasjonen driftes i tråd med politiske mål og vedtak.