Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 01.01.2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Merk at personopplysningsloven i juli 2018 vil bli erstattet av nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), som da blir norsk lov. Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.
Saltdal kommune vil forholde seg til de nye reglene når de blir gjeldende.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Opplysninger du fyller inn, oversendes elektronisk til Saltdal kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

For å forsikre oss om at du er den du utgir deg for å være, benytter vi ID-porten som pålogging ved enkelte av våre løsninger.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Saltdal kommune. Det utførende ansvaret er i stor grad delegert. Prosedyrer for oppgaveløsingen ligger i kommunens kvalitetssystem. Alle ansatte i Saltdal kommune har taushetsplikt.

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. Databehandleravtaler mellom Saltdal kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Informasjonskapsler / Cookies

Informasjonskapsler (på engelsk: cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som saltdal.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og saltdal.kommune.no hver gang du ser på en side.

Følgende informasjonskapsler brukes på saltdal.kommune.no:

 • CorePublishSesssion
  Eksempel på verdi: admjn35ef979tatltnglptm511
  Denne kapselen brukes for at vår publiseringsløsning CorePublish skal fungere. Innholdet i kapselen er bare en tilfeldig generert rekke med bokstaver og tall og inneholder ingen informasjon. Cookien fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
   
 • ctdevicecachekey
  Eksempel på verdi: ubuntu_gecko_20.0
  Denne brukes også av vår publiseringsløsning, og holder på informasjon om hvilken enhet og hvilken nettleser du bruker, slik at nettsidene våre kan levere riktig innhold til riktig type enheter (mobil, pad, pc). Verdien i cookien er bare en kategorisering av informasjon nettleseren din allerede har sendt til oss via det som kalles "User Agent String". Verdien lagres ikke på vår nettløsning. Kapselen har en varighet på en uke.

Posthåndtering i Saltdal kommune

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. Posten sorteres og overføres til arkivsystemet. All post som blir ført i arkivsystemet blir tilgjengelig via einnsyn, som er erstattet av tidligere offentlig elektronisk postjournal.

Saltdal kommune benytter elektronisk forsendelse: SvarUt/Svar inn – Altinn – Nå er vi også i gang med Digipost og E-boks.

E-post er ingen trygg forsendelse, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post.

eDialog – sikker innlevering av dokumentasjon til Saltdal kommune

Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Saltdal kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal. NB! For å benytte tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.
Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet» til
Saltdal kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen lagres direkte i kommunens sak/arkivsystem. NB! Husk å merke tittelfeltet med «UO»
i tillegg til sakstittel.

Lovverket

De generelle bestemmelsene om taushetsplikt finnes i offentleglova og forvaltningsloven, samt i forvaltningslovforskriften. Av offentleglova § 13 framgår det at man ikke kan få innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter andre lover. For eksempel gjelder dette bestemmelser i helsepersonellovenpolitiregisterlovenstatistikkloven og flere andre lover.
På arkivverkets hjemmeside: www.arkivverket.no  finner du informasjon om taushetsbelagte opplysninger og om hvordan du kan søke om innsyn i materiale som er unntatt offentlighet.

Elektroniske søknadsskjema - samtykke

Når du benytter våre elektroniske søknader, må du godkjenne samtykkeerklæring. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog.

Sosiale medier og «Del og Tips en venn-funksjonene»
Når det gjelder hjemmesiden: www.saltdal.kommune.no så legger kommunen ut informasjon til våre innbyggere fortløpende.

Kommunens kjøreregler på Facebook:
Du er velkommen til å stille spørsmål eller kommentere veggen vår. Av hensyn til personvernet kan vi ikke gi deg personlig informasjon her. Vi ønsker alle innlegg, spørsmål og kommentarer velkommen, men vi vil gjerne spesifisere at denne siden ikke skal brukes til saksbehandling. Hvis du har spørsmål eller tilleggsopplysninger til en bestemt sak, vennligst send dette til: postmottak@saltdal.kommune.no Vi vil slette innlegg og kommentarer som oppfattes som krenkende, rasistiske eller truende.

De fleste sider på saltdal.kommune.no har klikkbare ikoner for deling på Twitter, Facebook og Google+ hvor du kan dele siden på nevnte sosiale medier. Ved bruk av disse funksjonene vil Saltdal kommune kun lagre besøksstatistikk.

Kontaktskjemaer

Vi bruker en del enkle webskjemaer på forskjellige deler av portalen for å samle inn enkel informasjon eller respons fra våre lesere. Disse skjemaene må ikke forveksles med søknadsskjemaer. Informasjon fra disse skjemaene vil bli lagret.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på saltdal.kommune.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.
Saltdal kommune tar gjerne imot innspill om feil, mangler og forslag til  forbedringer til postmottak@saltdal.kommune.no

På saltdal.kommune.no finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av andre.

Saltdal kommune påtar ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse sidene.

Henvendelser

Saltdal kommune har etablert personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombudet  kan kontaktes via postmottak@saltdal.kommune.no eller telefon: 75 68 20 00. Brev kan sendes til:

Saltdal kommune
v/Personvernombudet Terje Furumo
Rådhuset
Kirkegata 23
8250 Rognan