Opplæring – Opplevelser – Opptreden

Kulturskolen gir undervisning innen musikk, dans og visuelle kunstfag, og gir hver elev tilpasset opplæring. Kulturskolen jobber for at den enkelte elev skal oppleve mestring og glede gjennom aktiviteten.

Lærere:

Martine Grønnum, dans
Tlf. 482 50 079 Epost: martine.gronnum@gmail.com

Bjørnar Meisler – visuelle kunstfag
Tlf. 415 79 295 Epost: meisler@saltdal.net

Janicke Lekang – musikk (messing – og treblås, piano og korpsdireksjon)
Tlf. 415 10 793   Epost: janicke.lekang@saltdal.kommune.no

Thomas Falck Sivertsen- musikk(gitar, bass, slagverk)
Tlf. 918 85 464 Epost: thomas.sivertsen@saltdal.kommune.no

Thomas Andreassen - musikk (kor og sang)
Tlf. 970 37 260, Epost: thoandrea@hotmail.com

Ole Bøhlerengen - musikk (kor, piano og keyboard)
Tlf. 941 35 912 Epost: ole.bohlerengen@saltdal.kommune.no 

 

Info om kulturskolen

Organisering av undervisningen.

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen, og gir undervisning ukentlig om ikke annet er avtalt. Leksjonenes lengde er 20 minutter ved individuell undervisning og mellom 30 minutter til 2 timer ved gruppeundervisning,

Kulturskolen holder til i 2. etasje i Jernbanegata 3 på Rognan. Her gis det instrumentalundervisning på ettermiddag i egne øvingsrom. Dersom det er mulig og ønskelig kan spilletimer gis på skolene i ordinær skoletid. Undervisningen i visuelle kunstfag og dans foregår i grupper en ettermiddag i uken i grunnskolens lokaler på Rognan.

I løpet av skoleåret vil det bli perioder med prosjektarbeid og forberedelser til forestillinger der ordinær timeplan og undervisning blir satt til side og erstattet med gruppe- og tverrfaglig undervisning.

Å delta på konserter, utstillinger og andre kulturarrangement er en viktig del av kulturskolens undervisning og aktivitet. Det må påregnes ekstra utgift til innkjøp av egen lærerbok for instrumentalelever.

Kulturskolen kan også tilby opplæring for voksne dersom vi har ledig kapasitet. Barn og unge prioriteres.

Undervisningstilbud

- Kulturskolekorps - et gruppetilbud for elever på 4. trinn. Her vil det bli spilling med tradisjonelle korpsinstrumenter. 45 minutters undervisning ukentlig fra midten av september til utgangen av mai. Tilbudet forutsetter stor nok påmelding og vil foregå i SFO-tiden.

Kulturskolekor - et gruppetilbud for elever mellom 9 - 12 år. Her er det fokus på å danne unge korsangere og skapelse av et positivt og sosialt miljø. Sammen skal vi lage musikk med våre stemmer og lage ulike uttrykk. Elever skal få oppleve å synge sammen med andre med variert repertoar, være med på oppvarming  av stemmen sin, lære litt om noter og få nye mestringsopplevelser gjennom samklang.

Alle må ha med seg en drikkeflaske for å blåse med rør i. Rør blir utdelt av skolen og er en trygg måte å varme opp stemmen på selv.

- Visuelle kunstfag - Undervisning i ulike teknikker og materialer, og deltakelse på utstillinger. Fra høsten 2021 opprettes et eget gruppetilbud for elever fra ungdomsskole og oppover med forbehold om stor nok påmelding.

- Instrumentalopplæring - Kulturskolen kan tilby opplæring på disse områdene:

 • Vokal: Sang
 • Strengeinstrument: gitar, elgitar, bassgitar og ukulele.
 • Tangentinstrumenter: piano og keyboard.
 • Blåseinstrumenter: blokkfløyte, tverrfløyte, klarinett, saksofon, trompet/kornett, horn, trombone og baryton/tuba.
 • Slagverk: trommesett og perkusjon.
 • Dans: Opplæring i flere ulike dansesjangre: barnedans, klassisk ballett, kreativ dans, jazzdans, showdans og hip-hop.
 • Musikkteori: Med forbehold om mange nok søkere, og tilgjengelig lærerkapasitet tilbyr vi fra høsten undervisning i musikkteori for spesielt interessert elever. Innhold vil være både hørelære, rytme, melodi, harmonisering og musikkhistorie. Egner seg også for voksne som ønsker ekstra fordypning i musikk. Dette vil være et gruppetilbud på ettermiddagstid.

Leie av instrument.

Kulturskolen leier ut stryke- og blåseinstrumenter og gitar, og har også noen få keyboard. Søkere på tangentinstrument må ha tilgang til instrument for å kunne øve hjemme.

Skolepenger

 • Elevagiften fra skoleåret 23/24 er kr. 1250,- pr. semester (2.500 kr/år)
 • Elevavgift voksen fra skoleåret 23/24 er kr. 1750,- pr. semester (3.500 kr/år)
 • Kulturskolekorps 800 kr pr. semster
 • Det gis 50% søskenmoderasjon
 • Leie av instrument koster kr. 300,- pr semester. I tillegg må man kjøpe egen lærebok.
 • Billedkunst betaler avgift til materiell på kr. 300,- pr. semster.

Hovedopptak for skoleåret 2023/24 er 1. mai 2023.

Så lenge det er ledig plasser, så har Saltdal kulturskole kontinuerlig opptak.

Melding om opptak blir gitt skriftlig på e-post i juli med kort frist på å besvare om eleven tar i mot plassen. Ved å takke ja til plass er innmeldingen økonomiske bindende.

Utmelding

 • Elevplassen må skriftlig sies opp, og meldingen skal sendes til kulturskolens rektor. Utmelding kan skje to ganger i året: innen 1. mai og 15. november og gjelder for kommende semester.
 • Elever som ikke er utmeldt blir tildelt lærer og undervisningstilbud for neste halvår og blir følgelig også fakturert for det.

Venteliste

Søkere som ikke får plass blir satt på venteliste. Det kan bli ledige plasser i løpet av skoleåret.