Grunnskolen skal gi en årlig melding til skoleeier gjennom en kvalitetsmelding (tilstandsrapport). 

I kvalitetsmeldinga skal skoleeier få orientering blant annet resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, karakterer, grunnskolepoeng og frafall i videregående opplæring. I tillegg har vi presentert faktainformasjon om kostnader knyttet til opplæring i Saltdalsskolen, og oversikt over andel elever med spesialundervisning i Saltdal sammenlignet med kommunene som er knyttet til PPT Indre Salten. 

Kvalitetsmelding 2018 ble vedtatt i kommunestyret i sak 19/29 i møte 20.06.19.