Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom.