Organisasjonsrådgiver er «limet» mellom administrasjon og politikk i kommunen.
Organisasjonsrådgiver har bl.a. følgende oppgaver:

  • politisk sekretariat i kommunestyret, formannskapet, utvalg - helse og omsorg, og eldrerådet.
  • valgansvarlig og valgstyrets sekretær.  
  • Beredskapskoordinator, samt en del av strategisk ledergruppe.