Organisasjonsrådgiver er «limet» mellom administrasjon og politikk i kommunen.
Organisasjonsrådgiver er politisk sekretariat i kommunestyret, formannskapet, utvalg - helse og omsorg, og eldrerådet.
Er valgansvarlig og valgstyrets sekretær.  Beredskapskoordinator, samt en del av strategisk ledergruppe.