For mer info om skolen gå inn på skolens hjemmeside