Skolemiljø

Dersom du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å stoppe mobbing, vold, diskriminering og trakassering, kan du melde saken inn til fylkesmannen i ditt fylke. 

Gå til siden Skolemiljø for å finne ut mer.