Info om Saltdal Frivilligsentral

Saltdal Frivilligsentral er en støttespiller til lag og foreninger, og tilbyr hjelp til koordinering av frivillige, kontakt mellom lag/forening og kommunen, kopiering, frankering, lage plakater, brosjyrer, kontakt med media etc. Sentralen har egne aktiviteter, men også flere aktiviteter i samarbeid med lag, foreninger og kommunen. Har også utleie av Aktivitetshuset.

Utleiekalender:                      Aktivitetshuset

 

Oversikt over lag og foreninger i Saltdal

Lag og foreninger finner du: HER