Tjenester

- Korttidsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold
- KAD-rom (øyeblikkelig hjelp)
- Gjesterom (lindrende pleie)
- Dagtilbud til demente

Øvrige driftsledere

Assisterende avdelingsleder,  Helene Lyngseth
Telefon: 75 68 24 13 - Mobil: 91 88 16 55
E-post: helene.lyngseth(a)saltdal.kommune.no

Assisterende avdelingsleder,  Ayna Nordnes Olsen
Telefon: 75 86 24 16 - Mobil: 91 87 86 70
E-post: ayna.nordnes.olsen(a)saltdal.kommune.no