Tjenester

- Korttidsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold
- KAD-rom (øyeblikkelig hjelp)
- Gjesterom (lindrende pleie)
- Dagtilbud til demente

Øvrige driftsledere

Fagutvikler, Sissel Guttorm
Telefon: 75 68 24 13 - Mobil: 91 88 16 55
E-post: sissel.guttorm@saltdal.kommune.no