Tjenester

- Korttidsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold
- KAD-rom (øyeblikkelig hjelp)
- Gjesterom (lindrende pleie)
- Dagtilbud til demente