Etter en femti år lang kamp mellom naturverninteresser og kraftinteresser ble store deler av Saltfjellet vernet som nasjonalpark i 1989. I dag består dette store sammenhengende naturområdet av nasjonalparken, tre landskapsvernområder og fire naturreservat som strekker seg ut over et areal på 2875 km². Disse verneområdene bidrar på sine ulike måter til å bevare Nordlandsnaturen fra fjord og spisse tinder i vest til viddelandskap og vide daler i øst. Dette gjør Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med tilgrensende verneområder til det mest intakte og sammensatte naturområdet i hele landet. Det er også det eneste området i landet med sammenhengende naturvern fra kyst til svenskegrensa.

 

Svartisen:
Svartisen er Norges nest største isbre. Navnet kommer av den karakteristiske dype blåfargen i isen. Polarsikelen krysser isbreen. Svartisen er den isbreen på det europeiske fastland som har lavest beliggenhet, og til tross dor at den stadig kryper oppover er den relativt lett tilgjengelig for besøkende. Engebreen og Austerdalsen er de mest besøkte brearmene, og begge er lett tilgjengelig med skyssbåter. 


 

 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger midt i Nodland fylke mellom byene Bodø og Mo i Rana. 
Fakta:
- 1850 km2
- Vernet i 1989
- Stort sammenhengende naturområde
- Viktig område for fjellrev
- Beiteområder for tamrein

 

Kilde: Norges nasjonalparker - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark