Idrettslag, foreninger og mosjonsgrupper kan søke om timer i Saltdalshallen.

Barn og ungdom prioriteres i kjernetiden, så de over 18 år må forvente å få timer etter kl. 20:00.

Søknadskjema må fylles ut og sendes til Saltdal Kommune. Skjema finner du: Her

Søknadsskjema kan også hentes på Servicekontoret.

Søknader sendes elektronisk til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

eller per post: Saltdal Kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Søknadsfristen for sesongen 2023/2024 er 10. september 2023.