Kommunale beredskapstelefoner: 

Kriseledelse: 902 72 999 (NB: Ikke SMS)
- Telefonnummeret er betjent døgnet rundt og skal benyttes for å varsle den overordnede kommunale kriseledelsen.
Nummeret er ikke et nødnummer! Ved nødstilfeller skal politi, brann eller lege kontaktes. 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte:
800 57 000

 

Vakttelefoner: 

Barnevern, etter 15.30: 909 49 664
Viltpåkjørsel: 416 76 059
VA (vann og avløp), etter 15.00: 916 42 892
Beredskap brøyting (Skaiti): 948 37 370
Beredskap Rognan - Vinter: 992 24 019
Beredskap Røkland - Vinter: 906 95 516


 

Legevakt: 116117
Koronatelefon: 905 79 993