Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september på Rådhuset i Saltdal. Det blir også forhåndsstemming på følgende institusjoner i uke 35 eller 36. Tidspunkt legges ut her.

  • Saltdal Sykehjem
  • Heimly omsorgsboliger
  • Fløyveien 20
  • Knaggen

Forhåndsstemmemottak kan også foretas hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonene.

Godt valg.