Representanter Vararepresentanter
AP, SV, KRF  
Runar Jensen, leder Jeanett Steen Kristensen
Sara Isaksen Lundbakk, nestleder Raymond Stolpen
Kjell Krüger Tora Wårheim Johansen
  Eskild Storteig
  Morten Ness Nilsen 
  Jan-Petter Madsen
SP/SL  
Janne Grauer Myrvoll Sandra Mietinen
Sverre Breivik Kurt Johansen
  Ann-Guro Hansen
FRP/HØ  
Jan Arild Ellingsen Ole Bøhlerengen
Linnea Olsen Jim Hansen
  Lone Elvenes
  Ann Kristin Larsen
  Roger Øksheim

Kontaktinformasjon se kommunestyret