Representanter Vararepresentanter
SP, SL, H  
Rune Berg, leder Ole Bøhlerengen
Sverre Breivik, nestleder Christian Ruså
Kim Mietinen Paul Gunnar Jansen
Tove Berre Tora Wårheim Johansen
  Kenneth Andersen
  Per Arne Knædal
AP, RØ  
Wenche Skarheim Tone Bakke
Truls Paulsen Eskild Storteig
  Kjell Magne Johansen
  Olav Eldøen
FRP  
Jan Arild Ellingsen Jim Hansen
  Ann Kristin Larsen
  Lone Elvenes
   

Kontaktinformasjon se kommunestyret