Avtale Inngått Utgår Opsjon
Uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 20.08.2019 20.08.2021 1+1
Juridiske tjenester Barnevern 05.10.2020 05.10.2022 1+1
Juridiske tjenester Kommuneadvokat 22.10.2020 22.10.2022 1+1
Emballasje til matproduksjon 27.10.2020 22.10.2022 1+1
Elektrisk kraft 01.01.2021 01.01.2023 1+1
Reisebyråtjenester 09.02.2021 09.02.2023 1+1