Vare/tjeneste
IKT utstyr
IKT Konsulent, Server og infrastruktur
Medisinske hjelpemidler - Vedlikehold, service og teknisk kontroll
Legemidler, tilgrensende produkter og multidose
Service kontroll løfteutstyr og gymsaler
Drivstoff over pumpe og bilrekvisita
Drivstoff over pumpe og bilrekvisita
Møbler - helse- og institusjon
Møbler - kontormøbler
Kontor- og datarekvisita og skolemateriell 
Årskontroll sprinkleranlegg
Vikartjenester- legevikarer
Arkitekttjenester