Fastleger

Hvem er fastlegen min

 • Logg inn på helsenorge.no - der står navnet på fastlegen.
  eventuelt kan du ringe Helsenorge på tlf: 23 32 70 00

 

Finne og bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. i tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer størrelsen på sin listelengde. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i. 
Oversikt over fastleger i Saltdal og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

Venteliste
Man har også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft på vanlig måte. Helfo sender ut brev om dette til dem som automatisk har fått gjennomført fastlegebytte. 

Timebestilling

Kontakt legekontoret enklest ved å logge deg inn på helsenorge.no 

Her kan du bestille følgende tjenester:

 1. Bestille time til lege
  Timebestilling, oversikt over bestilte timer, varsling, avbestillingsmulighet. Det er ikke alltid vi har ledig «vanlig legetime».
   
 2. Bestille time på laboratoriet.
  Du kan bestille time på laboratoriet gjennom helsenorge.no  Du må på forhånd ha avtalt med legen at rekvisisjon for prøvetaking/undersøkelse er laget, slik at laboratoriepersonalet tar riktig prøve.
   
 3. Forny resept
  Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrevet på resept.
   
 4. Starte e-konsultasjon
  E-konsultasjon er en elektronisk tekst-samtale og kan startes i legekontorets åpningstid hverdager 08:00 - 15:30. Vanlig egenandel. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte og det ikke haster. Du kan laste opp bildevedlegg. Inntil 5 dagers ventetid før du får svar. 
   
 5. Kontakt legekontoret
  Still et praktisk spørsmål til resepsjonen ved fastlegekontoret. Kan startes i legekontorets åpningstid hverdager 08:00 - 15:30.  Besvares innen fem arbeidsdager. Trenger du ATTEST? Sjekk i avsnittet "Attester - husk skjema/egenerklæring" om du trenger å ta med egenerklæring.

Betaling for legetjenester

På Helsenorge.no finner du informasjon om betaling for helsetjenester

Du har også mulighet til å opparbeide deg frikort for helsetjenester

Attester og legeerklæringer: Noen ganger må du medbringe en ferdig utfylt egenerklæring til legetime før du kan be om legeerklæring.
Nærmere informasjon og prisliste for noen legeerklæringer og attester kan du laste ned her.

Attester - husk skjema/egenerklæring

Utstedelse av attester og erklæringer må du planlegge i god tid. Disse ukene vil det bare unntaksvis være mulig å få utstedt attester:

Uke 41

Uke 52

Uke 9 (vinterferie)

Uke 14

Uke 15

Uke 26  - uke 33

Dersom førerkortet ditt utløper i uke 28, må du altså sørge for å bestille attest-time innen utgangen av uke 25.

Ta alltid med ferdig utfylt egenerklæring eller til legetimen:

Det er egne takster for attester. Dette kan komme i tillegg til vanlig konsultasjonshonorar for legetime.

Hvordan kan du forberede deg til legetimen?

 1. Diabeteskontroll

Ta alltid med til diabeteskontroller:

Diabeteskontroll gjennomføres todelt:

a) Konsultasjon hos diabetessykepleier. Prøvetaking, målinger, veiledning

b) Legekonsultasjon, min. 2 dager seinere

 

 1. Kols-kontroll

Ta alltid dine lungemedisiner før du kommer til Kols-kontroll, hvis du ikke har fått beskjed om annet.

Kols-kontroll gjennomføres todelt:

 • Spirometri (lungefunksjonsundersøkelse) hos Kols-sykepleier. Måling av høyde, vekt og blodtrykk
 • Legetime

 

 1. Sykmelding

Klarlegg alltid disse forholdene før du kontakter legekontoret om sykmelding:

 • Rett til egenmelding? Egenmeldt sykefravær er like gyldig som sykmelding fra lege. Dersom du har rett til egenmelding, skal du alltid benytte det først. Sjekk evt. med din arbeidsgiver om du har rett til egenmelding.
 • Hva er navnet på din arbeidsgiver, nærmeste leder? Hva er ditt yrke, dine arbeidsoppgaver?
 • Hva er dine helseplager? På hvilken måte begrenser dette din arbeidsevne?
 • Hvordan kan arbeidet tilrettelegges for deg på din arbeidsplass, slik at du kan gå på arbeid tross dine helseplager? Ta dette opp med din nærmeste leder
 • Hvor stor friskmeldingsprosent kan du ha?
 • Hvor lenge må du være sykmeldt?

Legevakt

Når du trenger legehjelp - hvem skal du ringe?

 1. Saltdal legekontor i åpningstiden, telefon 75 68 21 30. I Saltdal legekontors åpningstid kan du også ringe 75 69 20 00 (øyeblikkelig hjelp-linje) hvis det haster å få en legevurdering.
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 3. 113 når det er akutt og står om liv.

Ring først! Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.
Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke håndteres av egen fastlege.

Oppholder du deg i en annen kommune enn Saltdal, men vil settes i forbindelse med legevakt i Saltdal? Da kan du ringe 75 69 20 00.

Legevakt er organisert av Indre Salten legevakt i samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner.

 

Laboratoriet

Timebestilling for blodprøvetaking ved Saltdal legekontor kan du bestille på Helsenorge.no .
Husk at lege må ha rekvirert prøver, eller du må ha med eget blodprøveskjema fra annen lege/sykehus.

 

Saltdal Helsestasjon

Mer om Saltdal Helsestasjon finner du her.

Klageadgang

Ønsker du å klage på helsetjenester eller helsepersonell, skal du ta kontakt med den ansvarlige for tjenesten du ønsker å klage på. 

Rett til å klage - se informasjon på helsenorge.no 

 1. Hjelp til å klage - se pasient- og brukerombudet. Her finner du adresser og kontaktinformasjon for ditt fylke.
 2. Du kan også klage direkte til  Statsforvalteren i Nordland.

Legeattest ved skolefravær - Informasjon til skoler og elever.

Legeattest for skolefravær ved sykdom er ikke nødvendig før eleven har fått varsel om at fraværet i ett eller flere fag nærmer seg 10%.

Legeattest kan du få hos din fastlege. Slik gjør vi det når eleven har fastlege ved Saltdal helsesenter:

Dette gjør eleven

1. Send melding til fastlegen allerede første fraværsdag. Du gjør det på www.helsenorge.no > Lese melding eller brev > Logg inn >> Start e-konsultasjon

2. Skriv at du trenger attest for skolefravær.

3. Beskriv sykdomsstart, feber, symptomer, hvordan dette virker på skoledeltakelse osv.

4. Vær klar ved telefonen. Legen må kanskje snakke med deg, eller innkalle deg til legetime.

5. Send ny melding når sykdomsfraværet avsluttes om hvilke datoer du har vært borte.

 

Dette gjør legekontoret

1. Eleven får tilsendt melding på Helsenorge.no med bekreftelse for skolefravær f. o.m. første kontaktdato (tilbakedateres ikke).

2. Legeattesten sendes som eBrev på Helsenorge til eleven innen fem virkedager.

 

Hvis du trenger legetime for undersøkelse eller behandling, ringer du telefon 75 68 21 30 (09:00 - 10:30 og 13:00-14:00).

Egenandel kr. 160 – 212. Girogebyr kr. 71 legges til dersom betaling seinere enn 24 timer.

Oppfølging av pasienter som bruker legemidler som kan være vanedannende

Hovedregelen er at forskriving av slike legemidler alltid skal gjennomføres i forbindelse med en konsultasjon, evt. e-konsultasjon. Framgangsmåte:

 

1. Gå til Helsenorge.no > "Lese melding eller brev" > Logg inn > Start e-konsultasjon

2. Skriv om


a) Hvilket legemiddel ønsker du resept på? (Navn, dosering)
b) Hvorfor bruker du legemidlet?
c) Hvor mange ganger i døgnet tar du legemidlet?


Det er vanlig egenandel ved e-konsultasjon.

Dersom du har inngått en avtale med fastlegen om fornyelse av slike legemidler uten konsultasjon eller e-konsultasjon, kan du be om reseptfornyelse på vanlig måte.