Fastleger

Hvem er fastlegen min

 • Logg inn på www.helsenorge.no- der står navnet på fastlegen.
  eventuelt kan du ringe Helsenorge på tlf: 23 32 70 00

 

Finne og bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. i tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer størrelsen på sin listelengde. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i. 
Oversikt over fastleger i Saltdal og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

Venteliste
Man har også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege. Det er bare mulig å stå på èn venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft på vanlig måte. Helfo sender ut brev om dette til dem som automatisk har fått gjennomført fastlegebytte. 

 

Bestill time

For å bestille time på legekontoret må du logge inn på helsenorge.no 

Her kan du bestille følgende tjenester:

 1. Bestille time til lege
  Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tilegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.
   
 2. Bestille tilme på laboratoriet.
  Du kan bestille time på laboratoriet gjennom helsenorge.no
   
 3. Forny resept
  Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrevet på resept.
   
 4. Starte e-konsultasjon
  E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Dubetaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og aktuttsituasjoner.
   
 5. Kontakt legekontoret
  Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.
   

Betaling for legetjenester

På Helsenorge.no finner du informasjon om betaling for helsetjenester

Du har også mulighet til å opparbeide deg frikort for helsetjenester

Liste over noen alminnelige legeerklæringer og attester -  legekontorets
priser justert mai 2022 kan du laste ned her: 

Legevakt

Når du trenger legehjelp - hvem skal du ringe?

 1. Saltdal helsesenter i åpningstiden, telefon 75 68 21 30. I Saltdal helsesenters åpningstid kan du også ringe 75 69 20 00 (øyeblikkelig hjelp-linje) hvis det haster å få en legevurdering.
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 3. 113 når det er akutt og står om liv.

Ring først! Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.
Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke håndteres av egen fastlege.

Oppholder du deg i en annen kommune enn Saltdal, men vil settes i forbindelse med legevakt i Saltdal? Da kan du ringe 75 69 20 00.

Her finner du informasjon om Indre Salten legevakt 

 

Laboratoriet

Fra 1. juni 2022 er det nå mulig å bestille time til blodprøvetaking ved Saltdal helsesenter på Helsenorge.no 
Her kan du bestille time på loboratoriet for blodprøvetaking og urinprøver. Husk at lege må ha rekvirert prøver, eller du må ha med eget blodprøveskjema fra annen lege/sykehus.

 

Saltdal Helsestasjon

Mer om Saltdal Helsestasjon finner du her: 

Klageadgang

Ønsker du å klage på helsetjenester eller helsepersonell, skal du ta kontakt med den ansvarlige for tjenesten du ønsker å klage på. 

Rett til å klage - se informasjon på helsenorge.no 

 1. Hjelp til å klage - se pasient- og brukerombudet. Her finner du adresser og kontaktinformasjon for ditt fylke.
 2. Du kan også klage direkte til  Statsforvalteren i Nordland.