Møtet avholdes på Saltdal menighetssenter.

Innkalling og sakspapirer kan hentes ned her.

Kommunestyret starter med ungdoms politisk dag kl. 0900

Møtet blir strømmet fra kl 12:00 når behandlingen av ordinære politiske saker starter, og kan følges ved å klikke på lenken under.