Toppturer

Det er lagt ut følgende kasser som det tar lengre tid å gå til. Noen er på topper ved vardene.
Turene vil bli merket hvis vi får tillatelse med blå spraymaling i kryss og der løypa er vanskelig å se.
Det anbefales å ta med seg kart og kompass.

Vikheia:  5 timer tur-retur. Over skoggrensen, se etter varde. Ikke merket løype, men
traktorvei fra Vik.
Etter 1 time: Sti som tar til høyre ved hyttene og fortsetter nordover langs en
rygg til varden. Kart er laget.

Botnheia:  4 timer tur-retur. Skigruppa er ansvarlig. Parkering ved Skar.
Gå traktorveien opp til Ingeborgvatnet.
Gå sørsiden av vatnet, forbi en hytte og nordover. Følg sti mot varden.
Kart er laget. Over skoggrensen.

Båtskar:  2,5 timer tur-retur. Merket løype langs gjengrodd sti.
Start fra Børåga eller Os.
Kart er laget. Bratt. Idyllisk plass med bekk.

Kvernsteinbrudd i Saksenvikfjellet:  3 timer tur- retur. Parkering ved merket løype til
Kvernsteinbruddet. Følg lyseblå merking. Over skoggrensen. Kart er laget.

Storenga,Tjelmagammen:  4 timer tur-retur. Parkering innerst i Evenesdalen ved
Storenga. Følg stien mot øst, den er noe dårlig merket etter hyttene. Bru over elva er delvis ødelagt.
Gå mot øst til gammen. Sti hele veien med våte partier. Lite stigning. Over
skoggrensen. Kart er laget.

 Piphågen:  3 timer tur-retur. Parkering ved Saltdal bygdetun og sti oppover mot sør-øst,
forbi Svartvatn og ca. 40 minutter sør-østover mot Piphågen. Se etter varde. Over skoggrensen. Det
kjøres også skiløype hit fra Vassbotn og Osfjellet.  Kart er laget.

 Ingeborgfossen/Botnvatn, øverst 2 timer tur-retur. Parkering innerst i Botnvatn ved hengebru.
Gå over hengebru og mot nord. Følg stien langs fossen oppover. Kassen er på toppen av fossen.
Bratt. Kart er laget.

Tindan :  6 timer tur-retur. Parkering ved Vassbotnfjell ved veien der trimkassen er plassert.
Turen starter oppover langs vestsiden av elven og går nordover. Etter ca. 1 time dreier stien vestover.
Ved nedre Småvatn er det berggrunn og ingen sti lengre. Varden kan sees herfra.
Kart er laget. Det er mulig å gå fra Lia og Evensgård.

Nydalsheia: 4 timer tur-retur. Parkering ved Ljøsenhammeren og sti nordover mot Holmvatnet.
Det er fint å ta av vestover og følge åsryggen til varden som er godt synlig.
Kart erlaget. Fin tur også om vinteren.

Sørfjellet: 2 timer tur-retur på vinteren. Parkering ved Semska på Saltfjellet, 670 m.o.h.
Følg T-merket løype i 2,5 km vestover. Gå forbi «sofaen» og ta av nordover mot toppen. 1187 m.o.h.
Kart skal lages. Varde.

 Junkerdal/Viskis: Parkering ved Junkerdal turistsenter og gå merket løype vestover opp til krysset der løypene møtes, 2 km.
Kassene skal ha turbok liggende hele året.

Når du har gått 7 plasser eller mer- registrer navnet ditt og turene du har vært på til:
randi.taarneby(a)saltdal.kommune.no innen 15.oktober og du er med i trekningen av premier.

 

Vintertrimkasser 2019

Vintertrimkasser 2019 vil være på følgende steder:

Tangodden                    
Seterveien Rognan
Fjellveien på Nestby
Kjemåvatn
Reinosthelleren
Lilleallmenningen
Tømmerdal
Hengebru Os
Nordneslia

Facebookgruppen «Trimkassejakt i Saltdal»  - klikk på linken nedenfor og meld deg inn:
Facebook

Her kan du følge med på oppdateringer og flotte bilder (gruppen er et privat initiativ).

Linker til trimkasseturene med kart og parkeringsmuligheter finner du: Her

Til toppturene er det bøker hele året. På ski er det spesielt fint å ta en tur til Sørfjellet, Botnheia, Vikfjellet, Nydalsheia, Tindan og Piphågen.

Før 1. mai kommer det informasjon om årets flotte sommerturer og trimkasser.

Ta kontakt med Servicetorget til Saltdal kommune hvis det mangler bøker i trimkassene.

God tur!

Solveig Annie Strøm
Folkehelsekoordinator