Folkehelsearbeid

Det er en stor satsing på folkehelsearbeid i Saltdal kommune på fysisk aktivitet.
Vi har Frisklivs tilbud og kommunen og bedrifter organiserer trimturer med trimkasser som mål.
I tillegg er det også satt ut sykkelpostkasser og toppturkasser.

Befolkningen oppfordres til å gjøre seg kjent i naturen i nærmiljøet. Det finnes en turbok i kommunen med informasjon om ulike turer med kulturmål, gapahuker og lignende som kan lånes på biblioteket. Det arbeides kontinuerlig med å rydde stier og tilrettelegge for å bruke naturen vårt aktivit. Det er opprettet en egen utstyrssentral i 2015 i kjelleren på Aktivitetshuset i Rognan sentrum.

Daglig bevegelse på minst 30 minutter vil bedre både fysisk og psykisk form. Barn oppfordres til minst 60 minutter med aktivitet.

Alle oppfordres til å gå eller sykle til skole og arbeid.

Av andre satsingsområder er dette nedfelt i plan for folkehelsearbeidet.

Ta gjerne kontakt om du har gode ideer eller tips om folkehelse.

Prioriterte arbeidsområder

Prioriterte arbeidsområder er:

  • Fysisk aktivitet
  • Sunt kost
  • Forebygge god psykisk helse
  • Tilrettelegge gode nærmiljøer og trivsel i lokalsamfunnet
  • Helsefremmende barnehager, skoler og arbeidsplasser
  • Økt foreldrekompetanse og veiledning

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er bedrifter, lag, foreninger og frivillige.

Søknadsskjema

Søknadsskjema om tilskudd til folkehelsearbeid finner du på sidene til Nordland fylkeskommune.