Folkehelsearbeid

Det er en stor satsing på folkehelsearbeid i Saltdal kommune på fysisk aktivitet.
Vi har Frisklivs tilbud og kommunen og bedrifter organiserer trimturer med trimkasser som mål.
I tillegg er det også satt ut sykkelpostkasser og toppturkasser.

Befolkningen oppfordres til å gjøre seg kjent i naturen i nærmiljøet. Det finnes en turbok i kommunen med informasjon om ulike turer med kulturmål, gapahuker og lignende som kan lånes på biblioteket. Det arbeides kontinuerlig med å rydde stier og tilrettelegge for å bruke naturen vårt aktivit. Det er opprettet en egen utstyrssentral i 2015 i kjelleren på Aktivitetshuset i Rognan sentrum.

Daglig bevegelse på minst 30 minutter vil bedre både fysisk og psykisk form. Barn oppfordres til minst 60 minutter med aktivitet.

Alle oppfordres til å gå eller sykle til skole og arbeid.

Av andre satsingsområder er dette nedfelt i plan for folkehelsearbeidet.

Ta gjerne kontakt om du har gode ideer eller tips om folkehelse.

Prioriterte arbeidsområder

Prioriterte arbeidsområder er:

  • Fysisk aktivitet
  • Sunt kost
  • Forebygge god psykisk helse
  • Tilrettelegge gode nærmiljøer og trivsel i lokalsamfunnet
  • Helsefremmende barnehager, skoler og arbeidsplasser
  • Økt foreldrekompetanse og veiledning

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er bedrifter, lag, foreninger og frivillige.

Søknadsskjema

Søknadsskjema om tilskudd til folkehelsearbeid finner du på sidene til Nordland fylkeskommune.

Frisklivssentralen

Info om Frisklivssentralen finner du her.