Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetspakken.
Trygghetspakken består av en digital trygghetsalarm, knapp (som enten kan brukes som smykke eller som klokke på håndleddet), røykvarsler og digital nøkkelboks.
Alarmen fra trygghetsalarmen/røykvarsler går til et responssenter. Responssenteret tar kontakt med hjemmetjenseten, hvis det er behov for det. 

HVEM KAN FÅ TRYGGHETSPAKKEN:

Tildelingskontoret vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetspakken vil være riktig tjeneste for deg. 
Ved vurdering om du skal få trygghetspakken vil vi legge vekt på:
 

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp

  • ​Reell fare for fall

  • Problemer knyttet til uttrygghet og engstelse

  • Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetspakke

SLIK SØKER DU:
Søknadsskjema