Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste. Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du skal klare deg bedre selv-der du er. 

I Saltdal kommune satser vi offensivt på velferdsteknologi. Det er det flere gode grunner til: Vi ønsker at vår tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for deg og dine pårørende, at du skal få større frihet og at verdigheten din ivaretas best mulig. Større press på de ressursene vi har, medfører også at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden.

Vi har allerede tatt i bruk en rekke løsninger- og nå intensiveres jobben med å spre disse til enda flere. 
I listen under kan du se hvilke velferdsteknologoske løsninger Saltdal kommune har å tilby:

Trygghetspakke