Epost er en usikker kommunikasjonskanal og skal ikke brukes for sensitive personopplysninger, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Saltdal kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal.

Her finner du eDialog for Saltdal kommune.
NB!: For å benytte tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

 

E-post kan fremdeles brukes for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunens sak/arkivsystem og som ikke inneholder sensitive personopplysninger, postmottak@saltdal.kommune.no