Les mer om  programmet: KS - Folkevalgtprogram 2023-2027  Prosessveileder fra KS - Rolf Kåre Jensen 

For medlemmer i kommunestyret blir det opplæring 9.-10. januar 2024.

Ledere for:  eldreråd, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet vil bli invitert.

Varamedlemmer i kommunestyret vil få innkalling dersom de skal møte.

Hovedtillitsvalgte (HTV) blir invitert.

 

Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.  Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.