Representanter: Vararepresentanter:
AP, SP  
Kjell Magne Johansen Ragnhild Jensen
Jeanette Steen Kristensen Raymond Stolpen
Kim Mietinen Mona Lis Lauvås
  Gunnar E. Johansen
  Elin Ingvaldsen
  Arne Steinbakk
Saltdalslista  
Ben-Remy Molid Inger Lise Schistad
  Marius Næstby
  Vibeke Bredesen
  Tom Ove Jensen
H, FRP  
Ole Bøhlerengen Therese Madsen
Ronny Sortland Leif Børe Spørck
Anne Britt Sletteng Merete Martinsen
  Ingunn Vassbotn
  Jann Werner Jansen
  John Oscar Karlsen