Representanter: Vararepresentanter:
AP, SP, KRF  
Bengt Arne Sundsfjord Tove Berre
Lena Catrin Olsen Truls Paulsen
Omar Aardal Turid Mathisen
  Arne Steinbakk
  Kjell Espen Sivertsen
  Elin Ingvaldsen
Saltdalslista  
Edda Kapskarmo Sverre Breivik
  Tore Lunde
  Eva Bredesen
  Linn Hege Nilsen
H, FRP  
Jan Werner Jansen Kristine Albinussen
Elisabeth Alstad Tore Amundsen
Ann Kristin Larsen Leif Børe Spørck
  Marianne Beck
  Astrid Sundby
  Carl Christian Moland