Kontaktinformasjon i krisesituasjon

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Lege/AMK: 113
  • Legevakt 116 117
  • Kommunal kriseledelse 902 72 999 (ikke SMS)
  • Saltdal helsesenter 756 82130
  • Barnevernsvakt etter kl. 15.30, akuttberedskap 909 49 664 
  • Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000

 

Øvrige kommunale vakt- og beredskapstelefoner:

Vakttelefon viltpåkjørsel -                    416 76 059

Vakttelefon vann og avløp                   916 42 892 etter kl. 16.00

 

Vakttelefon beredskap/brøyting:

Skaiti (PK Strøm)                                  948 37 370

Beredskap Rognan (vinter)                 992 24 019

Beredskap Røkland (vinter)                906 95 516