Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykososialt kriseteam

Om tjenesten

Psykososialt team blir aktivert av den overordnede kriseledelsen i kommunen i de situasjoner der dette er aktuelt.

Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser, ulykker og annet meldes normalt av skadestedsleder (politi eller AMK/legevakt). 

Psykososialt team skal forberede, koordinere og organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats.  

 

Tjenesten skal sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte involvering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte.