Medlemmer: Varamedlemmer:
Jan E. Haakonsen Ivar Aure
Gerd Stolpen  
Kari Anna Bentsen Solveig Hansen
Bjørn Karlsen Oddbjørg Norbergsen
Gunnlaug Stormo Wenche Stenberg Lien
Bengt Arne Sundsfjord (A)  
Anne Britt Sletteng (FRP)