Leder for kontrollutvalget, Stig Morten Sletteng
Nestleder, Siv Mossleth

Sekretariatsleder, Lars Hansen tlf 47 03 74 52