Medlemmer Varamedlemmer
Gunnar E. Johansen 1. vara Kurt Johansen
Trine Brændmo, nestleder 2. vara Rutt Gustavsen
  3. vara Catrine Erikstad Nilsen
  4. vara Odd Holmvaag
   
Jeanette Steen Kristensen 1. vara Bengt Arne Sundsfjord
Mads Joel Isachsen Angler 2. vara Lovise Jakobsen
  3. vara Arnfinn Johansen
  4. vara Oda Loe
   
Paal Robert Haagensen 1. vara Gøran Andreassen
  2. vara Edel Sortland
   

Paal Robert Haagensen, leder, mobil 906 86083, paal.haagensen@gmail.com 

Trine Brændmo, nestleder, mobil 480 37816, trinesbr@yahoo.no

 

Informasjon om saker og møter i utvalget finner du på www.sekretariatet.no/saltdal 

Salten kontrollutvalgservice er utvalgets uavhengige sekretariat. Mer om informasjon, finner du på www.sekretariatet.no.

Sekretariatsleder, Lars Hansen tlf 47 03 74 52, lars.hansen@salten.no