Alle ungdommer mellom 13-25 år er velkommen på helsestasjon for ungdom. Her møter du helsesykepleier og lege hver uke, og kommunepsykolog hver 14. dag. 
Du finner mer informasjon: Her