Saltdal kommune har utviklet egen prosedyre for å ivareta barn og unge som er pårørende.

Mål og hensikt med prosedyren
Å ivareta barn som er pårørende til foreldre og/eller søsken med psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Alle mindreårige barn skal få oppfølging og informasjon tilpasset sin alder, situasjon og behov. Foreldre skal få hjelp til å ta vare på sine barn, slik at barn skal få forbli i sin rolle som barn.

Ansvarlig
Den første som møter barn som er pårørende har ansvar for å gi informasjon om, og om nødvendig følge opp barnets rettigheter. Helsepersonell i kommunen har i hovedsak ansvar for kartlegging, tiltak og samarbeid. Barnehagene gjør kartlegging i sine inntaksrutiner.

 

KONTAKTINFORMASJON

Tjeneste

Navn Kontakt

Telefon nummer og e- post adresse

Helsestasjon/barneansvarlig i Saltdal kommune

Annie Franing

75682139/46839974

annie.franing@salths.nhn.no

Barnevernstjeneste

Lisa Mari Vesteraa

75682256/ 91755026

lisa-mari.vesteraa@saltdal.kommune.no

Legetjeneste

Marianne Franing

75682130

marianne.franing@salths.nhn.no

Innsatstjenesten

Therese Ramsvik

48002940

therese.ramsvik@saltdal.kommune.no

Kreftsykepleier

Trine Langseth

48113658

trine.langseth@saltdal.kommune.no

Rus/Psykisk helse

Elin Bentsen

40064891

elin.bentsen@saltdal.kommune.no

Kommunepsykolog

Kjersti Togstad

90119521

Kjersti.togstad@saltdal.kommune.no