Kontaktinformasjon

Rognan barneskole  v/Stina Indregård tlf 469 55 254
                               
Rognan ungdomsskole v/Annie Franing Hüttepohl tlf 469 39 974


Røkland barne- og ungdomsskole v/Bente Lund Eriksen tlf 913 73 210


Saltdal videregående skole v/Marthe Nyheim Pettersen tlf 469 50 368

Tjenestens innhold

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen.

Vi samarbeider tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise til andre tjenester ved behov. Helsesykepleier jobber på skolene og har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss i forhold til spørsmål rundt barn – og unges helse.