Kontaktinformasjon

Rognan barneskole  v/ Ingrid Utaaker
                                   v/ Stina Indregård
Rognan ungdomsskole v/Annie Louise Franing
Røkland barne- og ungdomsskole v/Christin Liepelt
Saltdal videregående skole v/Randi Elise Os

Tjenesents innhold - Vi arbeider etter følgende metoder

- "Åpen dør" - kontortid på skolene
- Individrettede helseundersøkelser
- Klasseromsundervisning knyttet til fysisk, psykisk og sosial helse
- Holdningsskapende/bevisstgjørende arbeid i grupper
- Oppfølging av elever med spesielle behov
- Samarbeidsmøter/ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
- Deltakelse i foreldremøter/temakvelder
- Ansvarlig helsesøster ved den enkelte skole