Helsestasjonens forebyggende arbeid med barn og unge

Helsestasjonen følger ditt barn fra fødsel til skolealder.

Helsestasjonen er et tilbud til alle familier i Saltdal. Vi jobber for å fremme helse og forebygge sykdom hos barn og unge.