Ansatte på økonomiavdelingen

Christer Nyrud - Økonomisjef
Marianne K. Johansen - Førstekonsulent (Lønn)
Lisbeth Brekke - Førstekonsulent (Lønn)
Marit Sørensen - Førstekonsulent
Bjørg Johnsen - Konsulent (Faktura)
Anne-Merethe Larsen - Rådgiver
Hilde Strøm - Konsulent
Lill Grethe Furumo - Sykefravær/faktura
Silje Pedersen - Førstekonsulent/eiendomsskatt
Ragna Larsen - Saksbehandler startlån
 

Utsendelse av post Digitalt

Saltdal kommune har startet med å sende ut post digitalt. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram- om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandling mellom det offentlige, -innbyggere og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, og nå også til innbyggernes valgte postkasse hos Digipost eller eBoks.

Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktregisteret. Dette er tilgjengelig både på www.altinn.no og norge.no

Innbyggerne vil da bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn.

Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i "min meldingsboks" på altinn.no via rollen "Post/arkiv"

Varsel sendes til registrert sms eller e-post adresse.

Dokumenter som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Dette gjelder ikke dokumenter sendt i Digipost.

Digitalt førstevalg- veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Saltdal kommune.

Fleksibel fakturering fra 2019

Saltdal kommune kan fra 01.01.2019 tilby fleksibel fakturering av kommunale avgifter, enten månedlig, kvartalsvis eller årlig. For å inngå en slik avtale kreves det opprettelse av elektronisk levering.
For mer info ta kontakt med Stina Fridtjofsen på tlf 75 68 20 86