Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Saltdal - sammen for bærekraftig utvikling mot 2030

 

“Saltdal – Sammen for bærekraftig utvikling mot 2030” er et prosjekt som skal bidra til at kommunen får en mer bærekraftig økonomi. 

Samfunnet er i endring. Flere eldre, færre barn, levekårsutfordringer, mange flere flyktninger er noen av endringene vi møter og som har betydning for kommunens tjenester til innbyggerne. 

Bærekraftprosjektet skal ruste kommunen for en ny tid, og gjøre Saltdal kommune best mulig forberedt til å møte framtidas utfordringer gjennom å bruke ressursene våre på en bedre måte enn i dag.