Kommunestyret i Saltdal har godkjent prosjektbeskrivelsen og prosjektplanen for de kommende fasene av prosjektet.

Fase 2: Denne fasen fokuserer på å etablere spesifikke fokusområder og utføre dybdeanalyser. Analysene vil identifisere muligheter for å øke inntekter og redusere kostnader. Målet er å utvikle en oversikt over gjennomførbare tiltak på både kort og lang sikt, som vil bli ytterligere utdypet i neste fase.

Denne fasen er avgjørende for å oppnå en grundig forståelse av kommunens nåværende økonomiske situasjon og muligheter for omstilling.

Fase 3: Tiltakene identifisert i Fase 2 vil bli vurdert med tanke på deres økonomiske effekt og konsekvenser. Detaljer om implementeringen av hvert tiltak, inkludert tidsrammer og forventede resultater, vil bli fastlagt. Fase 3 konkluderer med en handlingsplan for implementering.

Detaljer om prosjektbeskrivelsen og prosjektplanen, sammen med den politiske behandlingen, finnes i sak 35/2024, tilgjengelig her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/972417734_PROD-972417734/DmbMeeting/134