Representerer

Faste representanter

E-post

Mobil

Mental Helse

Åse Kanck Sjøvold

aasesjoevold@hotmail.no

906 81045

Saltdal Sanitetsforening

Wanja Moxnes (leder)

wanja@dragefossen.no

913 55456

Saltdal Sanitetsforening

Marit Kulset (nestleder)

Marit.s.kulseth@dragefossen.no

977 10879

Politisk representant

Karen-Marie Mindrum-Madsen

Karen.mindrum@saltdal.kommune.no

476 53269

Politisk representant

Therese Knudsen Gjelseth

theresesusanneknutsen@gmail.com

415 21080

 

Sekretær for rådet er Mads M Erland som kontaktes for saker som rådet bør se nærmere på.

Kontaktinfo ser dere under.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Saltdal ønsker innspill til saker vi kan jobbe videre med.


Mads Myrland Erland
Sekretær i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Saltdal Kommune
Tlf: 91578890
E-post: mads@saltdal.kommune.no

Prosedyre medvirkningsråd

Veileder- råd for personer med funksjonsnedsettelse https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/