Forebyggende arbeid blandt førskolebarn

Informasjon om forebyggende arbeid blandt førskolebarn: Her

I tillegg utføres konsultasjoner ut fra den kontakt foreldrene selv tar initiativ til, samt oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp.