Angrepet på Ukraina: 

Russlands invasjon av Ukraina gjør at kommunen, DSB og Sivilforsvaret får mange spørsmål.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap  har samlet informasjon som kan gi deg overikt. DSB

 

UDI - Her finner du informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina.

Utlendingsdirektoratet - informasjon om krisen i Ukraina - UDI