Influensavaksinasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksinasjon til disse gruppene (antall personer i parantes):

  1. Alle innbyggere > 65 år (1440)
  2. Sykehjemsbeboere (50, egen vaksine)
  3. Personer < 65 år med høyere risiko for alvorlig sykdom (650)
  4. Barn 2-18 år med høyere risiko for alvorlig sykdom (30)
  5. Helsepersonell med pasientkontakt (300)
  6. Gravide (30)

Barn 2-9 år vil tilbys influensavaksinasjon som nesespray.

Koronavaksinassjon

Folkehelseinstituttet anbefaler 4. dose koronavaksinasjon til disse gruppene (antall i parantes):

  1. Alle innbyggere > 65 år (1140)
  2. Sykehjemsbeboere (50)
  3. Personer < 65 år med høyere risiko for alvorlig sykdom (650)

Anbefalingene om 4. dose koronavaksine revideres stadig, og det kan forventes endringer her.

Dersom man ønsker 4. dose før oktober, kan man bestille tid for det gjennom Saltdal helsestasjon.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om  influensavaksinen finner du her: