Engan Gårdsbarnehage er en privateid barnehage med 42 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger tilknyttet et gårdsbruk. På gården drives det med terapiridning med hester.

Barnehagen har en egen liten fjøs, og der bor det høns og kaniner.  Barna er med på å ha daglig ansvar for pass og stell av dyrene.

Barnehagen ligger flott til med lett tilgang til utmark, med skog og elv. I tillegg til gårdsaktiviteter er også friluftsliv og fysisk aktivitet en viktig del av hverdagen vår. Vi har egen lavvo i skogen som er flittig i bruk sommer og vinter.