Info om Rognan barnehage

Avdelinger: 4 fra 0-6 år

Rognan barnehage ble bygd i 1976, og har 4 avdelinger. Barnehagen er bygd for å ta imot 18 barn under 3 år, og 36 barn over 3 år.
Barnehagen ligger i sentrum av Rognan, nær barneskole, idrettshall, helsesenter.

Vi har et stabilt, erfarent og dyktig personale med 15 faste ansatte, fordelt på 3 assistenter,
6 fagarbeidere og 6 førskolelærere. Vi har også 3 faste stabile vikarer. 

Rognan barnehage er en flerkulturell barnehage, og i år har vi barn med kulturbakgrunn fra 12 ulike land.